De realisatie van optimale performance

U gaat investeren in windturbines die de komende jaren uw rendement moeten waarmaken. Maar aan welke eisen moeten de windturbines voldoen voor een optimaal resultaat? Hoe kunt u met de technologie anticiperen op de voorwaarden die stakeholders (van overheid tot omwonenden) stellen aan uw plannen? En hoe zorgt u dat uw project conform uw ambities wordt gerealiseerd?
 
Wij ondersteunen u met projectmanagement. We zijn specialist en projectmanager tegelijk. Voor ons zijn inhoud en proces, voortgang en kwaliteit niet gescheiden. Daarom kunnen we u ondersteunen bij advies en realisatie met betrekking tot (deel)projecten.
 

Aanbesteding en contractmanagement 

Onze specialisten begeleiden de aanbesteding en selectie van alle onderdelen van uw project:
  • Windturbines
  • Onderhoudscontracten
  • Infrastructuur en ondersteunende systemen (Balance of Plant).
Op basis van uw casus stellen we samen met u de criteria vast. We begeleiden de tendering en de contacten met de marktpartijen. Daarna beoordelen we de inschrijvingen en geven we u advies. We dragen zorg voor contracten met leveranciers die u gedurende de exploitatie de nodige zekerheden bieden.
 

Bewaken en begeleiden van de realisatie

De realisatie van een windturbine of een compleet windpark, vraagt om krachtig projectmanagement. Wij kunnen u hierin ondersteunen, in die rol die u wilt. Van inspecteur tot directievoerder. Van kwaliteitscontrole tot plannings- en budgetverantwoordelijkheid. We hebben ruimschoots ervaring met projecten over heel de wereld.
 

Specialistische ondersteuning

Tijdens de ontwikkeling, realisatie of exploitatie van een windpark, ondersteunen we u bij uiteenlopende projecten. Overal waarbij u de inbreng van een onafhankelijke specialist nodig hebt.