Herontwikkeling

Hebben uw turbines de economische levensduur bereikt maar de technische levensduur niet? Topwind helpt u met het verhandelen van uw huidige turbines, coördineert de demontage en verscheept de turbines naar een andere locatie op onze wereld, waar wij de turbines opbouwen en deze aan hun tweede leven beginnen. Voor u selecteert Topwind nieuwe turbines, waarmee u weer voor 15-20 jaar duurzame energie opwekt met het maximale rendement.

"Topwind have sent such an effective technical team. The erection of the turbines is seen as a tremendous success"

Lucino González Riquelme, Industrial Manager, Cristaleriás ToRo Spa, Chile