Realisatie

Bij de realisatie van windturbines vervullen wij namens u een spilfunctie. Wij coördineren de activiteiten en managen de projectplanning van alle betrokken partijen en stellen veiligheidsplannen op.

On-site voeren we supervisie, kwaliteit- en afname inspecties uit en evalueren de voortgang met de fabrikant en toeleveranciers. De bevindingen worden vastgelegd in een heldere rapportage inclusief een gedegen technische onderbouwing. Gedurende de bouw zijn wij continue bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Op deze manier bent u te allen tijde op de hoogte van de voortgang van uw project en verzekert u uzelf van een volledigheid en kwaliteit van de levering door de fabrikant.

“Dankzij de inzet van het projectmanagement van Topwind zijn we erin geslaagd om de bouw van 6 turbines van EWT (DW-52) in een zeer kort tijdsbestek te realiseren. Dit is ook nog in de zomermaanden gebeurd, waardoor er weinig opbrengstderving ontstond na het demonteren van de bestaande turbine. De flexibele en accurate werkwijze van Topwind heeft zeker bijgedragen aan de snelheid en kwaliteit van het werk. Daarnaast is de ervaring en (technische) kennis van zaken doorslaggevend geweest om dit project correct en efficiënt te voltooien.”

Jeroen de Schutter (JICA-Wind) turbine eigenaar

"Topwind Consultancy BV has provided Dokie Wind (48 x Vestas V90 in Canada) with site supervision services throughout the construction of the windfarm. The Topwind engineers have shown to be very resourceful and reliable as well as being highly knowledgeable technical people. Their support and back up has been very helpful. Topwind has never let us down!" 

Jeff Wearmouth, Dokie Wind, Canada