Topwind Systems

Onze engineers hebben verschillende systemen ontwikkeld om de performance van wind turbines te optimaliseren. Gericht op het haalbaar maken van business cases door windturbines beter te laten aansluiten op de omgeving. 

IJsafworp zorgt voor gevaar in de omgeving van turbines. IJsafworp kan leiden tot schade aan de omgeving, letsel aan personen en tot langdurig stilstand. Na ijsafworp (2010) bij een windpark in het beheer van Topwind heeft Topwind het Ice Prevention System ontworpen. Het systeem heeft zijn werking en waarde bewezen en is nu geïnstalleerd op vele turbines in binnen en buitenland. Maximale veiligheid, minimaal productieverlies. 

Vleermuizen zijn een Europees beschermd diersoort en kunnen de realisatie van windparken in de weg staan. Het is niet toegestaan vleermuizen te doden of te verwonden. Om een ontheffing te krijgen bij het bevoegd gezag moet er sprake zijn van zorgvuldig handelen. Het BPS beschermt de vleermuis en minimaliseert de productie verliezen en brengt de lokale activiteit in kaart. 

Slagschaduw kan leiden tot overlast. De momenten dat slagschaduw aanwezig is, is middels rekenmethodes goed te voorspelen. Of er sprake is van overlast is niet vooraf te voorspellen. Meer en meer mensen participeren in windprojecten waardoor zij ook een ander belang hebben; maximale productie. Het Shadow Control System minimaliseert de productieverliezen en voorkomt overlast als gevolg van slagschaduw.

Wanneer staan uw turbines stil? Vertel het ons! Contact