Bat Protection System (BPS)

De vleermuis is een Europees beschermd diersoort. Het is niet toegestaan de dieren te doden of te verwonden. Vleermuizen kunnen slachtoffer worden van turbinebladen, door aanvaring met de bladen of door de luchtdrukverschillen rondom de bladen.

Topwind heeft in nauwe samenwerking met ecologen en vleermuizenexperts het Bat Protection System ontwikkeld. Het doel is de vleermuizen te beschermen en productieverliezen te minimaliseren. Op dit moment geeft het bevoegd gezag een ontheffing als aangetoond kan worden dat er voldoende mitigerende maatregelen zijn genomen om het aantal slachtoffers te beperken.

BPS Monitoring

In het geval van een ontheffing bent u verplicht te monitoren. Tevens wordt mitigatie gerealiseerd door stilstand algoritmes, welke zijn opgelegd door het bevoegd gezag. Monitoring is het registreren van vleermuizenactiviteit met een ultrasound microfoon welke wordt geïnstalleerd in de bodem van de gondel, dichtbij het rotorgebied. De registraties worden direct vastgelegd op een harde schijf en zijn op afstand uit te lezen.

BPS Protection

Om het aantal slachtoffers te beperken moeten windturbines in beschermde gebieden afgeschakeld worden op basis van stilstand algoritmes. Het afschakelen van de turbine(s) kan op twee manieren:

  1. Weer en tijd gebaseerde bescherming; bescherming d.m.v. automatische start/stop functie o.b.v. voorgeprogrammeerde bloktijden en randvoorwaarden (temperatuur, lichtintensiteit, windsnelheid etc.).

  2. Real-time bescherming d.m.v. automatische start/stop functie o.b.v. daadwerkelijke detectie (in ontwikkeling). Deze optie kan in een later stadium toegepast worden indien het productieverlies hiermee aantoonbaar zal worden vermindert.

Weerdata

Met het weerstation worden weergegevens zoals windsnelheid, lichtintensiteit, neerslag, temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk geregistreerd. Deze data kan gebruikt worden om de activiteit van vleermuizen op bepaalde tijden en weercondities te beargumenteren zodat in een later stadium de stilstand algoritmes aangepast kunnen worden. Het aanpassen van de algoritmes zorgt voor een optimale bescherming van de vleermuizen en tegelijkertijd kan het productieverlies verder geminimaliseerd worden.

Combinatie met het Ice Prevention System

Indien er een Ice Prevention System(IPS) is aangesloten in hetzelfde parknetwerk, kunnen de weergegevens zoals neerslag en temperatuur van het IPS uitgelezen worden. In dat geval wordt er geen lichtintensiteit gemeten, maar wordt er uitgegaan van de geprogrammeerde zonopgang en zonondergang tijden. Wanneer het IPS (MK-III) middels IEC-interface communiceert met de turbine, dan is het ook mogelijk om de windsnelheid uit te lezen. Gaat u BPS en IPS op hetzelfde windpark toepassen, vraag ons dan naar de mogelijkheden!

Uitgebreide rapportage

Alle meetdata (zoals aanwezigheid, activiteiten en soort vleermuis, uitschakelingen en weersomstandigheden) worden vastgelegd en zijn beschikbaar via een remote verbinding. Dankzij het BPS beschikt u altijd over de gewenste rapportages.

Voordelen

  • In samenwerking met de turbinefabrikant wordt de microfoon onderin de gondel, tussen de rotor en de mast, gepositioneerd. Andere posities hebben negatieve invloed op de opnameresultaten.
  • Het systeem wordt aangesloten op een vaste stroomvoorziening vanuit de turbine. Accu’s of batterijen kunnen leegraken waardoor er mogelijk lange periodes geen opnames gemaakt worden.
  • De data is op afstand uit te lezen waarmee een periodieke turbinebezoek niet noodzakelijk is.
  • Het systeem is op afstand te kalibreren (onderhoudsvriendelijk).