Smart Ice Alert Display

Bij een relatieve hoge luchtvochtigheid en temperaturen rondom het vriespunt vormen de waterdeeltjes in de lucht zich als rijp en rijm op de turbinebladen. Hoewel er geen direct gevaar is voor ijsafworp, is het nodig om de omgeving bewust te maken van de status van de windturbine.

Het Ice Alert Display kan verbonden worden met het Topwind IPS (Ice Prevention System). Het is tevens mogelijk het Display te verbinden met andere ijs detectie systemen.

In de modus ‘Veilige situatie’ wordt de omgeving bewust gemaakt van het feit dat de windturbine stilgezet is en het veilig is om de omgeving rondom de turbine(s) te betreden. In extreme weersomstandigheden zal de modus ‘Risico op ijsval’ geactiveerd worden waarbij de beheerders of omliggende bedrijven worden geïnformeerd en hun interne veiligheidsprotocollen kunnen opvolgen.

Met de aanschaf van het Ice Alert Display laat u zien dat u alle mogelijkheden inzet om de veiligheidsrisico’s te beperken. Tevens creëert u vertrouwen en goodwill bij omgeving en bevoegd gezag.