Shadow Control System (SCS)

De algemene stilstand voorzieningen om slagschaduw te voorkomen van de fabrikant leidt tot veel stilstand. Meer en meer omwonenden participeren in windprojecten en hebben dus ook een ander belang; maximale productie.

De momenten dat slagschaduw optreedt is middels rekenmethodes goed te voorspellen door de vaste stand van de zon ten opzichte van de aarde. Of er werkelijk sprake is van overlast als gevolg van de slagschaduw is niet vooraf te programmeren.

Werking:

Met het Topwind Shadow Control System kunnen omwonenden op het moment dat zij hinder ondervinden van de slagschaduw inloggen op het SCS en eenvoudig een signaal stop geven.

  • Omwonende ondervindt hinder als gevolg van slagschaduw.
  • Omwonende logt in op het Topwind Shadow Control System.
  • De bloktijden en status slagschaduw voorziening worden weergegeven.
  • Omwonende geeft het signaal stop.
  • Turbine stop tot einde bloktijd en automatische herstart.