18 Jan
Contractonderhandelingen 2x Lagerwey L136 voor Growind succesvol afgerond

In opdracht van Growind is Topwind betrokken geweest bij de contractonderhandelingen voor de aankoop van twee stuks L136-4.5 MW windturbines. De turbines zullen dit jaar in de Eemshaven gebouwd worden. Op de betreffende locaties zijn al eerder twee turbines gedemonteerd onder begeleiding en VGM coördinatie van Topwind. 

Bij de contractonderhandelingen is Topwind actief betrokken geweest bij de technische specificaties en de operationele aspecten met betrekking tot de bouw en het onderhoud. Uiteraard zijn deze aspecten mede beoordeeld in samenhang met de andere (financiële en juridische) aspecten. Het contract is gebaseerd op het internationaal welbekende FIDIC contractmodel. Mede door de betrokkenheid van Topwind is de jarenlange kennis en ervaring bij het realiseren en exploiteren van wind projecten geborgd in de contractuele overeenkomsten. Hiermee worden wederzijdse verrassingen in de uitvoering voorkomen.

Na het tekenen van de contracten is het project voor de eerste turbine onmiddellijk van start gegaan. Topwind is hierbij ook aangesteld als ‘Engineer’ en zal tijdens de gehele uitvoering de coördinatie en kwaliteitsbewaking op zich nemen.

Voor meer informatie over dit project , zie persbericht Lagerwey.


18 Jan
Contractonderhandelingen 2x Lagerwey L136 voor Growind succesvol afgerond

In opdracht van Growind is Topwind betrokken geweest bij de contractonderhandelingen voor de aankoop van twee stuks L136-4.5 MW windturbines. De turbines zullen dit jaar in de Eemshaven gebouwd worden. Op de betreffende locaties zijn al eerder twee turbines gedemonteerd onder begeleiding en VGM coördinatie van Topwind. 

Bij de contractonderhandelingen is Topwind actief betrokken geweest bij de technische specificaties en de operationele aspecten met betrekking tot de bouw en het onderhoud. Uiteraard zijn deze aspecten mede beoordeeld in samenhang met de andere (financiële en juridische) aspecten. Het contract is gebaseerd op het internationaal welbekende FIDIC contractmodel. Mede door de betrokkenheid van Topwind is de jarenlange kennis en ervaring bij het realiseren en exploiteren van wind projecten geborgd in de contractuele overeenkomsten. Hiermee worden wederzijdse verrassingen in de uitvoering voorkomen.

Na het tekenen van de contracten is het project voor de eerste turbine onmiddellijk van start gegaan. Topwind is hierbij ook aangesteld als ‘Engineer’ en zal tijdens de gehele uitvoering de coördinatie en kwaliteitsbewaking op zich nemen.

Voor meer informatie over dit project , zie persbericht Lagerwey.